Adobe Premiere Pro for nybegynnere

av | 23.08.23 | Film

1. Hvordan starte et nytt prosjekt i Adobe Premiere Pro

Det første steget du må ta for å lære deg Adobe Premiere Pro, er å sette opp et nytt prosjekt. Dette gjør du enkelt ved å klikke på den blå knappen, navngitt «New Project…», øverst ved venstre hjørne på velkomstskjermen.

Etter du har valgt «New Project…», navngir du prosjektet ditt og velger lokasjon for prosjektfilen. Velg «Choose location» og lag en prosjektmappe på den lokasjonen du foretrekker. Jeg lager bare en på «Desktop».

Du kan lage en sekvens på denne siden, men foreløpig avbryter vi dette valget, siden jeg ønsker å vise deg hvordan du gjør dette innpå redigeringssiden.

Klikk på «Create» nederst ved høyre hjørne for å opprette og åpne prosjektet.

2. Forbedre ytlesen til Adobe Premiere Pro (valgfritt)

Før vi fortsetter videre ønsker jeg å vise deg en viktig innstilling for å forbedre ytelsen til Adobe Premiere Pro. Dette er selvfølgelig helt valgfritt, men jeg anbefaler at du likevel ser over dette, da det potensielt kan gi bedre ytelse for Premiere Pro på datamaskinen din.

Det du må gjøre er å justere hvor mye ram/minne som blir dedikert til Premiere Pro, for å få bedre utbytte av datamskinen din.

Velg «Premiere Pro» > «Settings» > «Memory»

Her velger du hvor mye ram som legges av til andre applikasjoner som kjøres i bakgrunnen. Her anbefaler jeg at du legger av minst mulig ram til andre applikasjoner, slik at Premiere Pro får nok kapasitet til å kunne håndtere tyngre oppgaver bedre. Selv har jeg dedikert all rammen jeg har mulighet for, til Premiere.

3. Lær deg Premiere Pro sitt grensesnitt

Etter at du har opprettet prosjektet ditt, trenger du å lære deg grensesnittet til Premiere Pro.
Ved første øyekast, vil det dukke opp en skjerm delt opp i fire forskjellige panel. Disse panelene er lett å justere ved å bevege de rundt.

Første gang du åpner Adobe Premiere Pro vil «Learning» dukke som første oppsett. Skift til «Editing» oppe ved høyre hjørnet, som er utgangspunktet vårt for denne opplæringen.

4. Hvordan importere elementer inn i Adobe Premiere Pro

Importering av elementer inn i Premiere Pro er så enkelt som å høyreklikke på panelet i bunnen til venstre, deretter velg «Import…»

I dette eksemplet, for denne opplæringen, har jeg lastet ned stock-filer fra nett.

Marker alle de filene du trenger til prosjektet som videofiler, musikk og andre lydfiler, deretter velg «Import» når alt er markert.

Gratulerer, nå har du endelig fått importert filene dine inn i Adobe Premiere Pro!

På bunnen i venstre hjørne, kan du også endre visningsmodus for å se enten thumbnails eller en liste av alle filene du har importer.

5. Hvordan opprette en ny sekvens i Premiere Pro

Det neste steget i denne opplæringen av Premiere Pro, skal jeg vise deg hvordan du lager en ny sekvens – som er selve grunnlaget for å kunne redigere prosjektet ditt. Dette gjør du enkelt ved å høyreklikke på et videoklipp du ønsker å begynne med, deretter velger du «New Sequense From Clip». Da vil du automatisk lage en sekvens av denne videofilen som utgangspunkt.

Gratulerer, du har nå laget din første sekvens i Adobe Premiere Pro!

6. Hvordan redigere tidslinjen i Adobe Premiere Pro

Nå kan du endelig begynne med redigering av tidslinjen og lage videoen din.

Det er to deler på tidslinjen du vil bli kjent med:

1) Toppdelen av tidslinjen innheolder 3 spor kalt V1, V2 og V3, som er for video, bilder, effekter og andre visuelle effekter. Hvis du har jobbet i Adobe Photoshop, fungerer dette som lagene. Det som ligger øverst i V-sporene, vises først i avspillingen av videoen:

2) Bunndelen inneholder tre spor kalt A1, A2 og A3, som er egne spor for lydfiler som musikk, tale og til lydeffekter:

Du kan også dra over en video- eller en lydfil, som du ønsker inne i tidslinjen.

Du vil få opp en visningsskjerm i panelet over tidslinjen – dette panelet heter Program – hvor du kan trykke Space på tastauret ditt for å spille av & pause avspillingen av tidslinjen.

Du kan også dra flere video- eller lydfiler samtidig ved å markere alle filene du ønsker, deretter dra de over. Hvis det er nødvendig, kan du bruke zoom-funksjonen for komme nærmere på elementene i tidslinjen, ved å dra i de ulike sliderne på bunnen og til siden i panelet.

Du kan også bruke cmd + musehjulet eller alt + musehjulet til å navigere deg gjennom tidslinjen.

Ved å hvile musepekeren på enten høyre eller venstre siden av et klipp, kan korte ned videoen eller lydklippet til ønsket lengde.

På venstre siden av tidslinje-panelet, er det flere verktøy. Til neste steg velger vi «Razor Tool».

Du kan også velge Razor Tool ved trykke «C» på tastaturet ditt.

Dette verktøyet brukes til å splitte et klipp i to. Du kan se under hvordan vi gjorde «Ekspempel-klipp» til to deler, ved å bruke «Razor tool».

Nå som du har klippet videoen, kan du gå tilbake til «Selection tool» ved å enten velge selection tool i verktøys-panelet eller ved å trykke på V-knappen på tastaturet.
Herifra kan du enten flytte en bit av videoen til et annet sted i tidslinjen eller velge å bare slette det, ved å trykke «Backspace» på tastauret ditt.

Du vil du nå ha et tomt rom uten noe video. Sørg for å fylle dette området med en annen video eller fjern det tomme område ved å markere det tomme området, høyreklikk og velg «Ripple Delete».

7. Hvordan bruke «source monitor» i Premiere Pro

Source monitoren i Premiere Pro lar deg se og legge til elementer i tidslinjen. Source monitoren kan blant annet vise video eller lyd, i panelet øverst til venstre. For å se et videoklipp i source monitoren, dobbeltklikk på videoen du ønsker å forhåndsvise, videoen vil da dukke opp på forhåndsvisningen. Det samme prinsippet gjelder for en lydfil.

Ikke bare kan du forhåndsvise et element her, men du kan også legge til inn- og utpunkt. Slik at du kan dra over ønsket porsjon av klippet til tidslinjen.

Ved å trykke på space-knappen på tastaturet ditt, vil du spille av videoen. Du kan lage (I) innpunkt og (o) utpunkt ved å trykke «I» og «o» på tastaturet.

Her kan du se inn- og utpunktet, fra venstre til høyre.

Ved å dra punktene med musa, kan du endre lengden for hver seksjon, samme som med videoklipp i tidslinjen.

Ved å venstreklikke på forhåndsvisningen etter du har satt inn- og utpunkt, kan du dra den porsjonen av videoen med lyd, ned til tidslinjen.

Ved å klikke på «Drag Video Only»-knappen og dra den over i tidslinjen, vil kun videoen uten lydspor bli med over i tidslinjen.

Du kan også dra over kun lyden fra klippet, ved å klikke på «Drag Video Only»-knappen og dra den ned til tidslinjen.

8. Hvordan legge til effekter i Adobe Premiere Pro

Ved å legge til effekter i Adobe Premiere Pro kan det gjøre prosjektet ditt mer engasjerende og interessant. For å gjøre dette, følg stegene under:

Effects-panelet ligger i panelet på bunnen til venstre, hvor vi har importert inn video- og lydfiler tidligere.

Premiere Pro kommer med noen enkle effekter og overganger (transitions). Vi kommer til å ta i bruk noen av dem, så du lærer hvordan du bruker disse effektene.

La oss starte med Gaussian Blur:

Velg Effects-panelet > Video Effects > Blur & Sharpen > Gaussian Blur

Denne effekten legger til ufokus på videoen, som er nyttig dersom du skal ha titteltekst oppå videoen, for å fremheve teksten bedre.

For å legge til denne effekten, klikk «Gaussian Blur» i Effects og dra den på hvilket som helst videoklipp du ønsker, deretter dobbeltklikk på videoen du har valgt å legge på effekten, for å få dette opp i source monitoren, og velg «Effect Controls»-panelet i source monitoren.

Ved å endre til et høyere nummer på «Bluriness» vil det styrke effekten, juster ned tallet om du ønsker svakere effekt.

Velg «Repeat Edge Pixel» som vil dytte blur’en ut til kantene av videoen.

Du kan også deaktivere effekter, ved på klikke på logoen ved siden av navnet til effekten, i «Effect Controls»-panelet.

Dette er bare to av flere hundre mulige effekter du kan legge til en enkel video i tidslinjen I Adobe Premiere Pro. Hver effekt er justerbare etter ditt ønske i Effect Controls-panelet.

9. Hvordan legge til overganger (transitions) i Premiere Pro

Bruken av overganger i videoredigering er en vanlig teknikk for å skape en emosjonell kobling mellom scener. En overgang kan brukes til subtile kryssfalminger (cross-dissolve) eller stilliserte effekter.

Det er flere forskjellige typer overganger i Premiere Pro med variert omfang av kompleksitet – velg hvilken som passer best til det du ønsker å oppnå.

For å legge på overgang til videoen din i Premiere Pro, kan du enkelt gå tilbake til panelet til venstre på bunnen, velg «Effects», velg deretter «Video Transitions».

Overgangene som er mest vanlig å bruke ligger under mappen «Dissolve».

For å legge til en overgang, kan du enkelt dra effekten ned til tidslinjen og plasser overgangen mellom to klipp, der du ønsker å bruke overgangen.

I bildet under, har jeg lagt til en «Cross-dissolve»

For å kunne se effekten når du spiller av, marker tidslinje-panelet og velg, «Sequence» > Render In to Out. Da vil et prosessvindu dukke opp, hvor du må vente til den er ferdig, før du kan fortsette å bruke Premiere Pro.

Når prosessen er ferdig kan du spille av med Cross-dissolve effekten. Dette må du som regel gjøre for de fleste overganger, som du legger på videoene i tidslinjen.

10. Hvordan redigere titler i «Essential Graphics»-panelet i Adobe Premiere Pro

Å legge til tekst og titler på «Essential Graphics»-panelet er så enkelt som å trykke på «Type Tool» eller trykk «T» på tastaturet.

Deretter, for å legge til tekst, klikk hvor du ønsker å legge til tekst på videoen i program-panelet og deretter skriv tittelen din.

Ved å gå tilbake til Selection-tool, «V», kan du flytte tittelen hvor som helst du ønsker.

Nå som du har lagt til tittel eller tekst, kan du se om det vises i tidslinjen, og du kan da justere varigheten til grafikken du har laget.

Dette laget kalles for et «Essential Graphics Layer».

For å redigere stilen til teksten som f.eks. størrelse, font etc, gå til «Window» i top-menyen, og velg deretter «Captions and Graphics».

Da vil et nytt panel dukke opp i programmet. Velg tekstfeltet og gjør justeringene du ønsker.

Rette opp (allign) teksten, endre størrelse og farge er bare noen få av mange muligheter, du kan gjøre. For at teksten skal kunne midstilles vertikalt og horisontalt, må du skalere inn den blå tekstboksen, slik at det er så lite rom som mulig rundt selve teksten.

Ved å kombinere tekst med andre effekter og animasjoner, kan du fremhevet teksten.

Rediger tekstanimasjon slik du ønsker det og den er klar til å vises!

11. Hvordan korrigere og fremheve farger i Premiere Pro

Noen ganger kan det hende at du importerer en video som er for mørk og trenger fargekorrigering. I denne seksjonen av Adobe Premiere Pro-opplæringen, skal jeg vise deg hvordan kan gjøre korrigering og endre fargemetning i Adobe Premiere Pro.

Til å begynne med, åpne Lumetri Color-panelet.

Først og fremst, velg «Basic Correction»-tabben i panelet du nettopp åpnet.

Denne tabben er for fargekorrigering, her kan du blant annet justere eksponeringen for å gjøre videoen lysere og flere alternativer for å justere fargetemperatur/hvitebalanse og kontrast i videoen.

Hvis du velger «Creative»-tabben, rett under «Basic Correction», har du ferdiglagde utgangspunkt, kalt LUT’s, som du enkelt kan legge på videoen. Bruk pilene til å navigere deg gjennom de ulike LUT’sa og velg en du liker. Klikk på forhåndsvisningen til LUT’en for å automtisk legge den på videoen.

Det kan være lurt justere ned «Intensity», da LUT’s kan gi litt overdreven fargemetning og kontrast, ut i fra hvordan du har filmet klippene dine.

12. Hvordan eksportere en video i Premiere Pro

Nå som du har fullført prosjektet ditt, la oss gå videre til den siste delen i denne Adobe Premiere Pro-opplæringen, nemlig eksportering.

I top-menyen, velg «File» > «Export» > «Media»

Et nytt vindu vil åpnes opp og lar deg velge innstillinger for eksportering, som f.eks. format.

Formatet du velger avhenger av ønsket ditt for prosjektet. Men det mest vanlig formatet er H.264, som jeg selv bruker.

Etter du har valgt format, velg en preset som fungerer for deg. En «High Quality» preset er anbefalt når du ikke skal laste opp på nett. Men skal videoen på f.eks. Facebook eller lignende, velg en preset for de spesifikke plattformene. Vanligvis kan du finne informasjon til hver enkelt plattform, om videoformater som er kompatible hos de.

Neste, trykk den blå lenken ved siden av «Loaction», endre navnet på filen og velg mappen du ønsker å eksportere videoen til, deretter velg «Save»-knappen på vinduet.

Deretter trykk «Export». Nå har du eksportert prosjektet ditt fra Adobe Premiere Pro til datamskinen din.

Konklusjon

Dette var en liten opplæring for at du skal kunne komme i gang med Adobe Premiere Pro, for at du kan kunne å gjennomføre ditt neste prosjekt. Å lære seg videoredigering kan ha en bratt læringskurve, derfor er det viktig å ta seg tid til å bli kjent med det mest grunnleggende, før man prøver seg på mer avanserte ting.

I TYPES har vi kompetansen og utstyret til å gjennomføre filming og videoredigering. Har du materiale og trenger noen til å redigere filmen for deg, kan vi bistå med dette.

Sjekk gjerne ut hjemmesiden vår types.no for mer informasjon om oss!