Hva er UI/UX?

av | 15.01.24 | Webutvikling

UI/UX-design refererer til utformingen av brukergrensesnitt (UI) og brukeropplevelse (UX) for digitale produkter som nettsider og applikasjoner.

La oss dykke mer i dybden på hva UI/UX er og hvordan det fungerer.

UIUX designere som planlegger et prosjekt.

UI Design (User Interface Design)

Visuell presentasjon:

UI-design handler om hvordan et digitalt produkt (app, program, SaaS osv) ser og føles ut når du bruker det. Dette omfatter alt det visuelle som brukeren ser og interagerer med, som skjermlayout, fargevalg, skrifttyper, knapper, ikoner, og bilder.

Interaktivitet:

Det inkluderer også interaksjonselementer, som hvordan en knapp reagerer når den klikkes på i form av mikroanimasjoner, overganger mellom sider og animasjoner.

Målet er å skape et grensesnitt som både er tiltalende og intuitivt å bruke.

I brukerflyten er det også viktig at ting er logisk og forståelig lagt opp, samt viktige elementer skal kunne nåes med færrest mulige klikk og bevegelser.

Konsekventhet:

Et konsekvent UI-design er avgjørende for å skape en helhetlig, intuitiv og brukervennlig opplevelse. Dette innebærer å utvikle en enhetlig og forutsigbar logikk i hele grensesnittet slik at brukerne enkelt kan navigere og forstå produktet.

En slik konsekvent tilnærming forbedrer ikke bare gjenkjennelse men også effektiviteten, ved å redusere brukerens læringskurve og potensielt øke brukerens tilfredshet med produktet.

UX Design (User Experience Design)

Brukerundersøkelser:

UX-design starter ofte med å forstå brukerens behov og atferd. Dette kan involvere brukerundersøkelser, intervjuer, og brukertesting for å samle innsikt.

Brukerereise:

Designere lager «brukerreiser» for å kartlegge de ulike stegene en bruker går gjennom når de interagerer med produktet. Målet er å identifisere og fjerne smertepunkter og hindringer for en flytende og behagelig brukeropplevelse.

Prototyping og testing:

UX-designere lager ofte en enkel wireframe, prototyper eller tidlige versjoner av et produkt for å teste og forbedre brukeropplevelsen. Dette er en iterativ prosess hvor designet kontinuerlig forbedres basert på brukertilbakemeldinger og testing.

Tilgjengelighet:

En viktig del av UX er å sørge for at produktet er tilgjengelig for alle brukere, inkludert de med ulike funksjonshemninger.

Samspillet mellom UI og UX

Komplementære roller:

Selv om UI og UX dekker forskjellige aspekter av designprosessen, er de nært knyttet sammen.

Et veldesignet og tiltalende brukergrensesnitt (UI) kan falle til kort hvis brukeropplevelsen (UX) er frustrerende, og en god brukeropplevelse kan bli overskygget av et dårlig visuelt utformet grensesnitt.

Helhetlig tilnærming:

I designprosessen er det viktig å balansere både UI og UX for å skape produkter som ikke bare ser bra ut, men som også er en glede å bruke.

Et team med UIUX designere.

For å oppsummere så handler UI/UX-design om å skape digitale produkter som ikke bare oppfyller brukerens behov og forventninger på en effektiv og behagelig måte, men også leverer dette gjennom et tiltalende og intuitivt grensesnitt.

I tillegg må også avsenderens visuelle identitet og profil ivaretas gjennom hele prosessen slik at avsenderen av produktet er tydelig.

I TYPES har vi bred kompetanse innen Markedsføring, Design, UI/UX og Film.

Sjekk gjerne ut hjemmesiden vår types.no for mer informasjon!