Hvordan Lage en Visuell Profil – 7 viktige steg

av | 24.01.24 | Design

En visuell profil er en samling av visuelle elementer som representerer og kommuniserer et merke eller en organisasjons identitet og merkevare.

Profilen omfatter vanligvis elementer som logo, fargepalett, typografi (skrifttyper), bildespråk og grafiske elementer.

Profilen brukes konsistent over alle merkets berøringspunkter, som markedsføringsmaterialer, emballasje, nettsider, sosiale medier, fysiske produkter, apper og bedriftskommunikasjon.

La oss se nærmere på hva som utgjør en visuell profil:

En grafisk designer som sitter foran med en pc og jobber på et design.

En visuell profil består av disse 7 kompotentene:

1. Logo

En god logotype er hjertet til din visuelle identitet. Den bør være enkel, minneverdig, og lett gjenkjennelig. En god logo fungerer godt i ulike størrelser og formater, og er like effektiv i svart-hvitt som i farge. Det er fordelaktig om den kommuniserer hvilket segment bedriften opererer i også.

2. Fargepalett

Fargene du velger sier mye om merket ditt. Det er viktig å velge farger som reflekterer merkets personlighet og verdier, og som differensierer seg fra konkurrentene på en god måte. Farger vekker også følelser og assosiasjoner.

3. Typografi

Skrifttypene du bruker skal komplementere logoen din og forsterke merkets personlighet. Det er også viktig med god lesbarhet og konsistens i bruk av typografi på tvers av alle plattformer. Forskjellen mellom god og dårlig typografi er stor.

4. Grafisk element

Dette kan være logosymbolet ditt eller andre formgitte elementer som hører med i det visuelle språket til profilen. Disse elementene kan ofte brukes på en friere måte enn logoen, gjerne i form av bakgrunner og lignende.

5. Bildespråk

Bildene og grafikken som brukes skal støtte opp under merkets budskap og tone. Dette kan omfatte foto, illustrasjoner, ikoner og andre grafiske elementer. Stikkordet er igjen å være konsekvent i bruken av disse.

6. Konsistens

Kanskje det viktigste aspektet. En konsistent bruk av designsystemet i sin helhet på alle flater og kanaler. Bygger merkevaregjenkjennelse og tillit hos målgruppen over tid.

7. Tilpasningsevne og Fleksibilitet

Mens konsistens er nøkkelen, må en visuell profil også være fleksibel nok til å tilpasse seg ulike medier, formater og flater uten å miste sin gjenkjennelighet.

For en nybegynner er det viktig å forstå at en velutformet visuell profil ikke bare handler om å se bra ut, men også om å kommunisere merkets kjernebudskap og verdier.

Det er et kraftfullt verktøy for å skape en umiddelbar forbindelse med målgruppen og skille seg ut i markedet.

I TYPES har vi bred kompetanse innen Markedsføring, Design, UI/UX og Film.

Sjekk gjerne ut hjemmesiden vår types.no for mer informasjon!